ابزار دقیق

ابزار دقیق طیف گسترده ای از ابزارآلات را شامل می شود که جهت نمایش، اندازه گیری و ثبت مقادیر فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرند. ابزار دقیق با توجه به کیمیت فیزیکی مورد عمل، دسته بندی می شوند. مانند دماسنج، فشار سنج و … .

ابزار دقیق
ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، گیج فشار روغن، گیج دمای روغن، دماسنج صنعتی، شیر برقی، سنسور شمارنده

بیشترین استفاده از ابزار دقیق جهت ایجاد اتوماسیون های صنعتی است. همچنین برای پیاده سازی سیستم های داده برداری نیز ابزار دقیق به کار می رود.

همانطور که گفته شد، ابزار دقیق طیف گستره ای از ابزارآلات را در بر می گیرد. نخستین ایده بکارگیری ابزار دقیق، اندازه گیری مقادیر مختلف بوده است. سنسور های دماسنج و گیج های فشار سنج از این دسته هستند. با پیشرفت تکنولوژی های الکترونیکی، شمارنده های مختلف ساخته شدند. امروزه بسیاری از ماژول های ابزار دقیق از قابلیت اتصال به سیستم های کامپیوتری برخوردارند.

 استفاده ابزار دقیق در صنایع مختلف مزایای فراوانی دارد. ماشینی سازی عملیات، علاوه بر کاهش هزینه های پرسنل انسانی، سبب افزایش سرعت و دقت کار نیز می شود. در صنایع مختلف، عملیاتی وجود دارند که بدون به کارگیری ابزار دقیق نا ممکن هستند. مهمترین مزایای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، دقت عملیات و دایم کار بودن آن هاست.

شرکت جهان صنعت رادیس، با هدف توسعه و پیشرفت صنایع مختلف کشور اقدام به تامین ابزار دقیق طبق سفارش مشتریان می نماید.